Bijbelstudiemateriaal. Het lijkt of we ons bijna niet meer meer bewust zijn uit welke bron we ooit geput hebben om goed met elkaar te kunnen samenleven.

Vandaar dat de Stichting Doopsgezinde Geloofsopbouw en Solidariteit zich inzet om materiaal voor gesprekskringen aan te dragen. Waarbij hedendaagse vragen van de samenleving verbonden worden met bijbelse verhalen. Tegelijk ontdekken we in dit materiaal  hoe dichters, denkers, kunstenaars en wetgevers daar inspiratie uit haalden.

Het schrijversteam voor de map van dit jaar:

  • ds. Ineke Reinhold
  • ds. Christien Duhoux-Rueb
  • ds. Leuny de Kam
  • ds. Kim de Berg
  • ds. Dora De Vrij-Pasma
Drie van de vier schrijfsters van de map 2023 Geloven beweegt ons.