Waar komen we vandaan? De Stichting Doopsgezinde Geloofsopbouw en Solidariteit is ontstaan uit een fusie van twee Doopsgezinde instellingen met een lange traditie.
De datum waarop ze officieel zijn samengegaan is 28 december 2023.

Doopsgezinde Zending
Op 21 oktober 1847 werd de Doopsgezinde Vereeniging tot Verbreiding des Evangelies in de Nederlandsche Overzeesche Bezittingen op gericht. Zoals uit de naam blijkt was het werkgebied Nederlands Indiƫ en lag het accent op het brengen van het evangelie. Daarnaast werden ook scholen en ziekenhuizen gesticht.

De eerste missie werd geopend op Java. Pieter Jansz (1820-1904) ging er in 1851 heen. Hij deed veel aan het opleiden van zijn gemeenteleden op het gebied van de landbouw. In Indonesiƫ is hij nog steeds geliefd. Zijn graf en dat van zijn vrouw worden goed verzorgd en er wordt in verschillende talen uitleg over hem gegeven. De Indonesische mennonieten vinden hun geschiedenis belangrijk.

Tot laat in de twintigste eeuw lag de nadruk van de Doopsgezinde Zending op het uitsturen van mensen om het evangelie te verkondigen en tevens zorg te verlenen. Ook beperkte de zending zich niet tot Indonesiƫ, maar werden ook mensen uitgestuurd naar o.a. Zuid-Amerika. Aan het eind van de twintigste eeuw kwam daar zendingswerk binnen Nederland bij.

Wie meer wil weten over de geschiedenis van de Doopsgezinde Zending kan meer lezen op GAMEO. Het archief van de Doopsgezinde Zending en haar voorgangers berust bij het Stadsarchief van Amsterdam. Klik hier voor de beschrijving van het archief.

Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk
De Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk kwam voort uit de Gemeentedagbeweging en werd opgericht in 1918. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan stelde de voorzitter br. Harry Schram een historisch overzicht samen. Interessant om te lezen over het enthousiasme waarmee allerlei activiteiten werden aangepakt. Download het document in vier porties. Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4.

Zo ontstond in 1920 de Algemene Kamp Commissie (AKC), werden verschillende broederschapshuizen opgericht, als eerste Broederschapshuis Elspeet (Nu conferentieoord Mennorode). Van alle broederschapshuizen ademt Broederschapshuis Schoorl (Nu Dopersduin) nog het meest de sfeer van broederschap. Activiteiten van het eerste uur als vredeswerk, hulp aan mensen in nood worden tegenwoordig behartigd door Doopsgezind Wereldwerk.

Het archief van de GDB en haar voorgangers berust bij het Stadsarchief van Amsterdam. Klik hier voor een beschrijving van het archief.