doopsgezinde identiteit

Doperse basiseducatie. Samenwerking tussen het Doopsgezind seminarie en Doopsgezinde Geloofsopbouw en Solidariteit.

Toen ds. Paul Thimm in 2022 op bezoek was bij het seminarie in Pati, zag hij naast elkaar twee deuren de ene leidde naar de opleiding tot predikant de tweede had als opschrift ‘Christian education’. Het seminarie hield zich ook bezig met de opleiding van kerkelijk werkers en leken.

Vanuit die gedachte legde de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk (GDB) contact met het Doopsgezind Seminarie. Waar het seminarie zich bezig houdt met het scholen van predikanten, heeft de GDB zich altijd bezig gehouden met toerusting van de ‘leken’ in de broederschap, door middel van onder andere het ontwikkelen van materiaal voor gespreksgroepen en het aanbieden van lekenprekerscursussen.

Dit contact leidde tot het organiseren van een Doperse educatiedag die op 25 augustus in Utrecht werd gehouden. Klik hier voor het verslag van deze dag.

Inmiddels is een werkgroep bezig een advies te formuleren hoe Doopsgezinde basiseducatie aan te bieden.