Theologische educatie voor vrouwen in Tanzania

Theologische educatie voor vrouwen in the Mennonite Church in Tanzania. Dit project werd gestart in 2020 door de Doopsgezinde Zending in samenwerking met de Doopsgezinde gemeenten Dordrecht en Rotterdam.

Conferentie van predikanten 2021
De Doopsgezinde Zending heeft in 2021 een conferentie van predikanten in Tanzania financieel ondersteund. Op deze conferentie hebben de broeders daar besloten dat het reglement te wijzigen zodat vrouwen kunnen worden beroepen als voorganger in een gemeente.

Bevestiging vrouwen tot deacons
Op 20 maart 2022 werd de eerste vrouw bevestigd als Doopsgezinde deacon in Tanzania en er zijn er inmiddels meer gevolgd.

Colleges
Op uitnodiging van de KMT (de overkoepelende Doopsgezinde organisatie in Tanzania) heeft ds. Jelle Waringa in juni 2022 een aantal workshops storytelling verzorgd voor de theologie-studenten.

In het voorjaar van 2024 heeft ds. Christien Duhoux-Rueb op uitnodiging van de KMT colleges gegeven aan 240! vrouwelijke studenten. Ds. Marijn Vermet en Corine Duhoux vergezelden haar.

Bij deze activiteiten word dankbaar gebruik gemaakt van het netwerk van Doopsgezind Wereldwerk in Tanzania.

Foto’s gemaakt door ds. Jelle Waringa en gedeeld in de blog die hij tijdens zijn reis in Tanzania bijhield.