Aanvragen digitaal via het secretariaat:

Inclusief het doel, een concreet bedrag, bij welke fondsen u ook een aanvraag heeft gedaan, eventueel ontvangen offerte(s), IBAN-nummer, statuten, KvK-stukken, ANBI-stukken.

Medio februari, juni en oktober komt het bestuur bij elkaar. Dit betekent dat de eerste dag van de maand voor de vergadering de laatste dag is om een aanvraag in te dienen, dus:

 • 1 januari
 • 1 mei
 • 1 september
 • Aanvragen die later worden ingediend zullen meegenomen worden naar de volgende vergadering.

Richtlijnen voor aanvraag: zie doelstelling.

Richtlijnen voor uitsluiting:

 • Projecten met een commercieel karakter
 • Projecten waarvoor een beroep op een wettelijke voorziening of zorgverzekering kan worden gedaan
 • Te grote organisatie met veel overhead
 • Samenstelling bestuur: familie of een echtpaar, direct of indirect persoonlijk belang
 • Bijdragen ten behoeve van fondswerving, fondsvorming, of vermogensopbouw
 • Overheidsinstellingen
 • Verzoeken om individuele steun
 • Exploitatiekosten
 • Projecten die reeds van start zijn gegaan