Joop houdt toezicht op voortgang fusie.

Vandaag 1 mei verlaat Joop van der Mei officieel het bestuur van de Stiching voor Doopsgezinde Geloofsopbouw en Solidariteit. Hij was als penningmeester verbonden aan de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk en hij was de spil bij de fusie tussen Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk en Doopsgezinde Zending. Zijn juridische kennis en zijn inzet zorgden ervoor dat de fusie binnen een jaar kon worden afgerond.

We hebben als bestuur al informeel afscheid van Joop genomen, maar er waren nog een paar zaken die Joop netjes wilde afronden. En vandaag is zijn bestuursperiode dus ook formeel ten einde. Heel hartelijk dank, Joop voor alle werk en we komen elkaar vast nog binnen de broederschap tegen.

Foto Hermine Dekkers: Joop van der Mei bij het tekenen van de fusiestukken.