Zien soms even

Hier de aankondiging van de gespreksmap ‘Zien soms even’, die zoals gebruikelijk door de Stichting Doopsgezinde Geloofsopbouw en Solidariteit (in het verleden GDB) wordt uitgebracht.

De map is half augustus leverbaar en is te bestellen bij w.hartman@stichtingdgs.nl
De prijs is 10 Euro per stuk exclusief verzendkosten.

De digitale versie van de map zal half augustus ook op deze site te downloaden zijn.

Gespreksmap ‘Zien soms even’

We beginnen dit keer elk hoofdstuk met het leven van een kunstenaar. Daarna volgt een bijbels verhaal. Dit wordt in een vertaling aangeleverd zo dicht mogelijk bij de grondtekst. Want vertalen is ook altijd
een beetje verklaren. Ook hedendaags Nederlands doet niet altijd recht aan wat er bijvoorbeeld in de poëzie van de psalmen echt staat. Ieder kan er natuurlijk zijn/haar eigen bijbel naast leggen. En daardoor soms opeens óók iets anders zien!

Er wordt verwezen naar materiaal dat op internet over de kunstenaar te vinden is.

Gastspreker

Het is ook mogelijk om een gastspreker uit te nodigen om een lezing over het leven van de kunstenaar te komen houden. Kosten: u vergoedt aan de spreker een preekbeurt plus de reiskosten.

Via email bij Leuny de Kam zijn de sprekers aan te vragen.

Wees er snel bij: De DGS vergoedt de preekbeurt voor de eerste drie gemeenten die een gastspreker bij Leuny de Kam aanvragen!

Verder zijn er ook liederen en muziek bij elk bijbelgedeelte vermeld. Zo wordt het makkelijk om een hoofdstuk ook voor een dienst te gebruiken. Er zijn ideeën voor de verschillende leeftijdsgroepen in de map te vinden. Ook zijn er adviezen voor goede kinderboeken en verhalen met betrekking tot het thema van een hoofdstuk te vinden.

De kunstenaars

De volgende kunstenaars komen aan de orde:

  • Rembrandt van Rijn ‘Op hoop van zegen’ Lukas 2: 21-41
  • Grandma Moses ‘Heimwee naar de toekomst’ Numeri 27
  • Jan Mankes ‘Tederheid‘ Psalm 131; Mattheus 13
  • Jan Wolkers ‘Passie voor de schepping’ Genesis 2: 4-15
  • Marc Chagall ‘Liefde zoekt, vindt, deelt uit’ Hooglied 5 en Joh. 15:9-17
  • Rineke Dijkstra ‘De zachte blik’ Mat. 9: 35-38; Joh. 5: 1-9
  • Vincent van Gogh ‘Vreemdeling op aarde’ Marcus 8: 14-2

Startdagmateriaal

Het startdagmateriaal (zonder kunstenaar, maar met Menno’s Psalm 25) is hier te downloaden.