Plannen voor retraite 2024. Vorig jaar vonden er retraites plaats in Dopersduin en Fredeshiem.

Retraites in Dopersduin

De retraites in Dopersduin zijn een initiatief van een aantal leden van de DG Leiden, waar de DGS graag subsidie aan verleent. Dit jaar organiseert deze groep geen retraite in Dopersduin, maar men verwacht in 2025 weer een retraite te zullen organiseren. We houden u op de hoogte.

Retraites in Fredeshiem

Er wordt wel nagedacht over een retraite in Fredeshiem dit jaar. Thema en data van retraite 2024 zijn op dit moment nog niet bekend. Zodra meer bekend is zal dit via de verschillende kanalen worden gecommuniceerd.