Doopsgezinde Geloofsopbouw en Solidariteit. Het is zover Doopgezinde Zending en Gemeenschap voor Doopsgezind broederschapswerk zijn gefuseerd tot de stichting Doopsgezinde Geloofsopbouw en Solidariteit.

Waarom dat? Als bestuur van DZ en GDB waren we ons bewust van de verantwoordelijkheid om de DZ en GDB op een efficiënte, moderne manier te laten functioneren. We willen graag alle energie steken in onze bestaande en nieuwe projecten en Doopsgezind Nederland informeren en enthousiasmeren voor deze projecten.

De afgelopen periode zijn onze communicatiemiddelen gemoderniseerd: onze websites zijn vernieuwd en we laten ook op de Sociale Media van ons horen. Daarnaast organiseren we onze collecten tegenwoordig digitaal.

Op organisatorisch niveau wilden we nog een stap zetten: van een Zendingsorganisatie met 2 rechtsvormen en de GDB via een fusie naar 1 rechtsvorm. Zo’n fusie heeft heel wat voeten in de aarde. De eerste stap werd gezet doordat de leden van de Doopsgezinde Zendingsvereniging instemden met de omvorming van de Doopsgezinde Zendingsvereniging in Stichting Beheer Doopsgezinde Zending. Inmiddels is het fusiebesluit genomen en en is de akte bij de notaris getekend en is de nieuwe orgaisatie per 29 december 2023 een feit.

Het is onvoorstelbaar hoeveel handtekeningen er in zo’n proces moeten worden gezet!

Met de nieuwe organisatie gaan we weer actief verder. We zullen jullie via de verschillende kanalen op de hoogte houden van onze nieuwe organisatie en van onze projecten. En we staan ook open voor mooie ideeën, dus schroom niet en treed met ons in contact.