In Enhuizen gaan koffie en zending samen

In Enkhuizen gaan koffie en zending samen. Uit de Doopsgezinde Gemeente Enkhuizen kwam het volgende bericht: “Misschien wel de kleinste Doopsgezinde Gemeente in ons land, komt elke tweede en vierde zondag tezamen, plus uiteraard op de Christelijke feestdagen. Onze Gemeente telt TIEN leden plus een handvol vrienden & belangstellenden in een burgelijke gemeente met 18 kerken.

Na afloop van de dienst, drinken wij steevast een kop koffie en/of thee plus een koekje. Dan gaat er een busje rond bij de 8 of 9 kerkgangers. Dat bedrag willen wij graag overmaken op één van uw rekeningen. Wij lezen graag op welke rekening wij dat bedrag mogen storten!”

Dat willen we natuurlijk graag laten weten: NL04 INGB 0000 2529 24 t.n.v. Stichting Doopsgezinde geloofsopbouw en solidariteit.

Meer over mogelijkheden om ons financieel te steunen vindt u hier.

Misschien een ideetje om ook in andere gemeenten bij een koffie een busje voor Doopsgezinde geloofsopbouw en solidariteit rond te laten gaan.

In Enkhuizen gaan koffie en zending samen. De foto’s komen van zr. Anneke Visser