bibliotheek seminarie Pati

Pinkstercollecte voor bibliotheek Seminarie Pati. Zoals u gewend bent vraagt de Doopsgezinde Zending, nu de Stichting Doopsgezinde Geloofsopbouw en Solidariteit (DGS), uw bijdrage voor een project.

Vorig jaar vroegen we uw bijdrage voor de uitwisseling van jongeren tussen Nederland en Indonesië. Mede dankzij uw bijdrage gaan zij deze zomer naar Indonesië. U gaat van hen horen!

Dit jaar willen we geld bijeen brengen voor de Bibliotheek van het seminarium in Pati (Java).

Al jaren is er een goede band met het seminarium in Pati. Nederlandse Doopsgezinde theologen gaven hier in het verleden ook les. In 2022 heeft ds. Paul Thimm er een bezoek gebracht. Samen met de Indonesië Commissie van de ADS geven we financiële steun aan een aantal studenten aan dit seminarie.

Het is belangrijk dat het seminarie ook actuele theologische literatuur kan aanschaffen. We hebben contact gehad met de leiding van het seminarie en die zouden het heel fijn vinden die literatuur voor hun bibliotheek aan te schaffen.

Met uw steun is dat mogelijk! U kunt uw bijdrage overmaken op rekening

NL04 INGB 0000 2529 24 t.n.v. Stichting Doopsgezinde geloofsopbouw en solidariteit.