Zonnige beleidsvergadering

Op 6 april kwam het bestuur van de DGS in Utrecht bij elkaar voor de jaarlijkse beleidsvergadering. Onze voorzitter, Marijn Vermet, vertelde over het bezoek, dat hij in de voorjaarsvakantie samen met Christien Duhoux-Rueb en Corine Duhoux aan Tanzania bracht.

We spraken over onze missie en visie. Ter inleiding lazen we wat Wouter van Veelen, medewerker van de Nederlandse Zendings Raad, over ‘zending’ schrijft. we kwamen tot een precisering van onze missie en visie.

Ook gaven de bestuursleden aan op welke projecten/activiteiten zij zich die jaar gaan richten.

Het was prachtig weer en we lunchten in de tuin van de Doopsgezinde Vermaning in Utrecht. Voor het middagprogramma hadden we bestuursleden van DG Wereldwerk uitgenodigd om te zien hoe we onze samenwerking kunnen versterken. Het was goed vergaderen onder de bloeiende sering met rondfladderende vlinders. Gerrit Jan Romeijn vroeg ons naar onze missie en visie en we kwamen tot de conclusie dat die veel overlap vertonen met die van de DG Wereldwerk. Wel heeft de DGS het accent liggen op geloofscommunicatie en geloofseducatie en ligt het accent bij DG Wereldwerk wat meer op werelddiaconaat.

Er werd ook teruggekeken op de mislukte poging in het verleden om tot één organisatie te komen. Het is ons vaste voornemen om de komende jaren nauw te gaan samenwerken. Daarbij is het belangrijk dat er tussen de vertegenwoordigers van beide organisaties een goed en regelmatig contact is. We kijken naar de toekomst en willen de samenwerking concretiseren:

  • We gaan gezamenlijk het Wereldwerk festival 2025 organiseren
  • We gaan samen optrekken in Midden-Amerika. Iris Speckmann en Jaap Schiere gaan naar Midden-Amerika voor een vredesconferentie en zullen ook kijken naar mogelijk gezamenlijke projecten daar.
  • DG Wereldwerk heeft de afgelopen jaren geholpen bij de reizen naar Tanzania van de Doopsgezinde Zending (DGS) en deze samenwerking zal worden voortgezet.
  • DG Ouddorp heeft een zendingsproject in Oekraïne. DG Wereldwerk heeft zich daarbij aangesloten en DGS zal bij Ouddorp informeren hoe ook vanuit onze organisatie aangesloten kan worden.
  • Tenslotte zullen we in onze nieuwsbrieven melding maken van elkaars activiteiten.

Foto’s Hermine Dekkers