Collecte voor Geloofsopbouw en Solidariteit

Collecte voor Geloofsopbouw en Solidariteit. Deze maand staat een collecte voor de stichting Geloofsopbouw en Solidariteit op de agenda. Download hier de collectebrief.

De opbrengst van deze collecte wordt besteed aan onze projecten voor bezinning, toerusting en educatie.

Retraites

In 2023 werden drie retraites gehouden. De deelnemers zochten de verbinding met zichzelf en met de a(A)nder, in de stilte van de natuur en door het klankbord van een metgezel. In januari is er gebrainstormd over de nieuwe retraites en thema’s in 2024. Interesse in retraites? Meld u als belangstellende aan met een mail naar h.dekkers@stichtingdgs.nl en u blijft op de hoogte.

Materiaal voor gespreksgroepen

Ook voor het seizoen 2024-2025 wordt materiaal voor gespreksgroepen ontwikkeld. Het zal halverwege 2024 weer gratis te downloaden zal zijn van deze website.

Doopsgezinde basiseducatie

In augustus 2023 organiseerden we samen met het Doopsgezind Seminarie een dag over Doperse educatie. Een werkgroep werkt nu nader uit wat er aan Doperse basiseducatie aangeboden kan worden.

Ondersteuning van gemeenten

In 2024 hebben al twee gemeenten beroep gedaan op ons voor een predikant die een bijbelkring kan begeleiden. De predikant wordt voor zes middagen of avonden betaald door de DGS, de gemeente  betaalt alleen de reiskosten en het te gebruiken materiaal.

Steun al onze activiteiten op het gebied van educatie en bezinning ook in 2024!

NL04 INGB 0000 2529 24 t.n.v. Stichting Doopsgezinde geloofsopbouw en solidariteit.